Tumblelog by Soup.io
 • InMyOwnWonderland
 • lubiew0
 • my-little-world
 • Americanlover
 • awakened
 • fascinating
 • kotzmarsa
 • outline
 • zimnykubek
 • babyimdreamin
 • mosia2507
 • splendiid
 • breakaway
 • lexxie
 • agi2805
 • agp
 • tentego
 • melan
 • nuwanda
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation
2964 10a3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
9176 7eca
American Psycho
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaeternaljourney eternaljourney
Przyzwyczajony do swojej samotności człowiek zalepia się w swoim mieszkanku wraz z tonami swoich bambetli, ubrań i książek, tworzy wokół siebie twierdzę przedmiotów i nawyków, z której wyjście jest coraz bardziej niemożliwe; każda osoba, która pojawi się w tej graciarni staje się intruzem, nieproszonym gościem, który jedyne co robi, to brudzi, przestawia przedmioty, a przede wszystkim, jest cały czas, irytująco obecny.
— Jakub Żulczyk
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viaeternaljourney eternaljourney
5724 8ac8 500

bergsmotiv:

norge - norway.

nusfjord i lofoten.

(thank you, mathilda.)

Reposted fromLauderdak Lauderdak viamrsbluevelvet mrsbluevelvet
5195 6453
Reposted fromstargazing stargazing vianeswad neswad
Reposted fromshakeme shakeme
6687 be0f 500
Reposted fromrubinek rubinek
Reposted fromlifeless lifeless viadzony dzony
Reposted frombluuu bluuu viatwice twice
5484 c70d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatwice twice
8554 beb9 500
Reposted frombrumous brumous viapchamtensyf pchamtensyf
Reposted frombluuu bluuu viaaikko aikko
5213 24b0 500
Reposted fromPoranny Poranny
1265 6437 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatwice twice
9077 551e 500
Reposted fromMtsen Mtsen viatwice twice
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl