Tumblelog by Soup.io
 • nuwanda
 • melan
 • tentego
 • agp
 • agi2805
 • lexxie
 • breakaway
 • splendiid
 • mosia2507
 • babyimdreamin
 • zimnykubek
 • outline
 • kotzmarsa
 • fascinating
 • awakened
 • Americanlover
 • my-little-world
 • lubiew0
 • InMyOwnWonderland
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6145 bbf8 500
Reposted frompiehus piehus vialaluna laluna
5242 8457 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaluna laluna
6856 b80f 500
Reposted fromdysforia dysforia vialaluna laluna
8772 b349
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J vialaluna laluna
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
4989 6ca5 500
zostańcie w domach  (pl. Bohaterów Getta, Kraków, fot. @ciarka
Reposted fromciarka ciarka viaiblameyou iblameyou
6216 a19f 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaikaris ikaris
9709 d747 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viascorpix scorpix
3626 b0f1
Reposted fromsoay soay viamyslodsiewnia myslodsiewnia
3422 2e0e 500
Reposted fromsteak steak viamyslodsiewnia myslodsiewnia
2549 8540 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viaeternaljourney eternaljourney
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaWilalena Wilalena
4893 bfda
Reposted fromnazarena nazarena viaambermoon ambermoon
1290 59e8 500
Reposted frompulperybka pulperybka viairmelin irmelin
3640 caf4 500
Reposted fromdilma dilma viairmelin irmelin
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viapure-bliss pure-bliss
4014 41ba 500
Reposted from1985 1985 viapure-bliss pure-bliss
0987 909d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl