Tumblelog by Soup.io
 • nuwanda
 • melan
 • tentego
 • agp
 • agi2805
 • lexxie
 • breakaway
 • splendiid
 • mosia2507
 • babyimdreamin
 • zimnykubek
 • outline
 • kotzmarsa
 • fascinating
 • awakened
 • Americanlover
 • my-little-world
 • lubiew0
 • InMyOwnWonderland
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6986 9271
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viaoutoflove outoflove
Reposted frombluuu bluuu viaoutline outline
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
Reposted frommadsounds madsounds viaeternaljourney eternaljourney
9040 5b0a
Reposted frombatgirl batgirl viapannaniczyja pannaniczyja
8774 0f08 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutoflove outoflove
3737 b450 500
5944 a789 500
Reposted fromcalcifer calcifer viaitjen itjen
4609 4442 500
Reposted fromstonerr stonerr viapoolun poolun
9158 9044 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viairmelin irmelin
Reposted fromheima heima viagdziejestola gdziejestola
0729 1fd1

justtryingtoact:

me everyday

8671 6677 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamuviell muviell
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
prince-dybala

that feeling when you’re putting your makeup on and see yourself transform from 1 to a solid 1.5

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasmutnazupa smutnazupa
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaiblameyou iblameyou
4319 20ea 500
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame viagdziejestola gdziejestola
9212 43e5
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl