Tumblelog by Soup.io
 • nuwanda
 • melan
 • tentego
 • agp
 • agi2805
 • lexxie
 • breakaway
 • splendiid
 • mosia2507
 • babyimdreamin
 • zimnykubek
 • outline
 • kotzmarsa
 • fascinating
 • awakened
 • Americanlover
 • my-little-world
 • lubiew0
 • InMyOwnWonderland
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9554 01e7 500
Reposted fromyikes yikes viaeternaljourney eternaljourney
Jedną z gorszych rzeczy w byciu singlem jest to, że często czujesz się jak czyjaś opcja. "Dzisiaj moje kochanie idzie na mecz z kumplami to może jakieś wspólne winko ?", czujesz tą  zależność, prawda ? 
I  wiele  innych przykładów "wiesz, mogłabym się zobaczyć w poniedziałek, bo cały weekend spędzamy razem","masz może dzisiaj czas ? Akurat dzisiaj się z nim nie widzę...".
Czujesz się tym numerem dwa co w pewnym sensie boli, piecze i drażni i to jest słabe...ale zdecydowanie najgorsze jest to, że trochę nie możesz mieć do nikogo pretensji, bo w gruncie rzeczy tak być powinno...
Samotni ludzie muszą być silni.
Reposted fromdotkliwie dotkliwie
8650 a88f 500
Reposted fromslodziak slodziak viadoubleespresso doubleespresso
3802 6dbf
Reposted fromgrobson grobson viadoubleespresso doubleespresso
3669 3ba6 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaoutofmyhead outofmyhead
2145 3766 500
Reposted frommuha muha viaoutofmyhead outofmyhead
8962 fae8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoutofmyhead outofmyhead
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutofmyhead outofmyhead
4441 5f87 500
2458 7a35 500
Reposted frompiehus piehus viaoutofmyhead outofmyhead
6913 0ce2
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaoutofmyhead outofmyhead
5709 37ca 500
Reposted fromtfu tfu viaoutofmyhead outofmyhead
6507 0002 500
Reposted fromRowena Rowena viaoutofmyhead outofmyhead
8695 8003 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaoutofmyhead outofmyhead
4898 3ed7
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaoutofmyhead outofmyhead
5180 967c
Reposted frompiehus piehus viaoutofmyhead outofmyhead
8410 22a4 500
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromrol rol viamoglismywszystko moglismywszystko
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaTalkAboutMe TalkAboutMe
Marzyłem o Tobie, zanim Cię w ogóle ujrzałem na oczy. 
— D
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl